สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย

ลำดับ รายละเอียดของ (KM) วันที่เผยแพร่
วัน/เดือน/ปี
ดาวน์โหลด
1
หัวข้อของ KM แนวทางการป้องกันตนเองจากฝุ่นละลอง-PM2
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง แนวทางการป้องกันตนเองจากฝุ่นละลอง-PM2
28/02/2565 ดาวน์โหลด
2
หัวข้อของ KM เริ่มต้นการออมเงินก่อนวัยเกษียณ
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง เริ่มต้นการออมเงินก่อนวัยเกษียณ
05/05/2564 ดาวน์โหลด
3
หัวข้อของ KM หารายได้เสริมอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง หารายได้เสริมอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ
20/11/2563 ดาวน์โหลด
4
หัวข้อของ KM หารายได้พิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง หารายได้พิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ
26/05/2563 ดาวน์โหลด
5
หัวข้อของ KM วิธีเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลจาก Office Syndrome
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง วิธีเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลจาก Office Syndrome
14/08/2562 ดาวน์โหลด
6
หัวข้อของ KM การบริการนักศึกษาที่ดี
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง การบริการนักศึกษาที่ดี
09/03/2562 ดาวน์โหลด
7
หัวข้อของ KM ใช้ชีวิตอย่างไร ไม่ให้เป็นหนี้
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไร ไม่ให้เป็นหนี้
20/09/2561 ดาวน์โหลด
8
หัวข้อของ KM Paperless
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง Paperless
19/04/2561 ดาวน์โหลด
9
หัวข้อของ KM เทคนิคการรับมือลูกค้าขาวีน
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง เทคนิคการรับมือลูกค้าขาวีน
18/01/2561 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 3 อาคาร Q (ห้อง Q304)
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ (4108, 4110)