สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์

ลำดับ รายละเอียดของ (KM) วันที่เผยแพร่
วัน/เดือน/ปี
ดาวน์โหลด
1
หัวข้อของ KM มาตรฐาน SCORM
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง มาตรฐาน SCORM
01/11/2564 ดาวน์โหลด
2
หัวข้อของ KM ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเก็บเงิน
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเก็บเงิน
12/05/2564 ดาวน์โหลด
3
หัวข้อของ KM วิธีหารายได้เสริมช่วงวันหยุด สำหรับคนทำงานประจำ
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง วิธีหารายได้เสริมช่วงวันหยุด สำหรับคนทำงานประจำ
23/11/2563 ดาวน์โหลด
4
หัวข้อของ KM ข้อคิดสำหรับคนอยากหารายได้เพิ่ม
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง ข้อคิดสำหรับคนอยากหารายได้เพิ่ม
26/05/2563 ดาวน์โหลด
5
หัวข้อของ KM เคล็ดลับสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง เคล็ดลับสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
20/08/2562 ดาวน์โหลด
6
หัวข้อของ KM การส่งเสริมบริการของนักศึกษา
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง การส่งเสริมบริการของนักศึกษา
02/05/2562 ดาวน์โหลด
7
หัวข้อของ KM เคล็ดลับ วิธีสร้างความสุขให้กับตัวเอง
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง เคล็ดลับ วิธีสร้างความสุขให้กับตัวเอง
20/09/2561 ดาวน์โหลด
8
หัวข้อของ KM สุขได้ถ้าใจพอเพียง
รายละเอียดของ KM บทความ KM เรื่อง สุขได้ถ้าใจพอเพียง
18/01/2561 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 3 อาคาร Q (ห้อง Q304)
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ (4108, 4110)